Ranking najlepszych pożyczek ratalnych w ciągu ostatnich 100 dni
RRSO od 388,79% do 392,59% rocznie
Okres pożyczki od 4 do 4 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczkobiorca bedzie musiał zapłacić odsetki karne w wysokości 14% w skali roku. Ponadto, może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Nummus Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 646-293-41-77; o nr REGON: 243587103, z kapitałem zakładowym w wysokości 200. 000,- złotych;
RRSO od 96,91% do 261,54% rocznie
Okres pożyczki od 6 do 30 mieś.
Min. wiek: 25 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia o 30 dni: koszty monitów + odsetki karne w wysokości 14% w skali roku
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Administratorem danych osobowych jest Alsentra Sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518304.
online
RRSO od 96,91% do 805,38% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 30 mieś.
Min. wiek: 25 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
SMS Kredyt Sp. z o. o. (dawniej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j.), ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, e-mail: smskredyt@smskredyt.pl, tel.: 71 719 33 03, fax: 71 719 33 79, NIP: 8971731029, REGON: 020558301. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610035.
online
RRSO od 80,43% do 219,38% rocznie
Okres pożyczki od 7 do 24 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia w spłacie rat pożyczki: 198 zł
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- udokumentowany dochód
- adres zamieszkania w Polsce
Money Beat Sp. z o.o. (właściciel portalu Ratka.pl) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000577778 o kapitale zakładowym 6000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z Aasa Polska S.A.
online
RRSO od 0% do 260,2% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 24 mieś.
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczkobiorca bedzie musiał zapłacić odsetki karne w wysokości 14% w skali roku.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Zaplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, telefon 221 333 888. NIP: 521-366-08-75, REGON: 146952871. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000483782. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł,
RRSO od 90,58% do 271,49% rocznie
Okres pożyczki od 6 do 36 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Od 1.01.2016 firma nie pobiera takich kosztów od klientów. W przypadku opóźnienia w spłacie naliczane są wyłącznie odsetki karne w wysokości 14% w skali roku.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: dowód osobisty
- potwierdzenie źródła dochodu
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- nieobowiązkowo: adres poczty elektronicznej
Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.
online
RRSO od 0% do 222,31% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 12 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Odsetki karne w wysokości 14% w skali roku.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - rachunek bankowy
- własny telefon komórkowy
- dowód osobisty
Pierwsza pożyczka za darmo
Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł. ONLINE
online
RRSO od 99,28% do 485,73% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 24 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, który został wpłacony w całości. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta.
online
RRSO od 38,91% do 55,77% rocznie
Okres pożyczki od 6 do 24 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Pożyczkodawca zgodnie z warunkami umowy ramowej pożyczki, może przesłać Pożyczkobiorcy będącemu w zwłoce wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i/lub w formie wiadomości e-mail. Monedo Now zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - rachunek bankowy
- własny telefon komórkowy
- dowód osobisty
Kreditech Polska to spółka należąca do Kreditech Holding – międzynarodowej firmy technologicznej z prostą wizją: Łatwe, szybkie i przejrzyste pożyczki
online
RRSO od 99,6% do 156,1% rocznie
Okres pożyczki od 2 do 48 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 , NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 200000 PLN . ONLINE
online
RRSO od 103% do 260% rocznie
Okres pożyczki od 6 do 24 mieś.
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za zwłokę narastają w maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, tj. w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacja o dochodach
- numer rachunku bankowego
Ferratum Bank p.l.c. Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street 1551 Sliema, MALTA VAT: MT 2101-8613
online
RRSO od 131,31% do 160,51% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 24 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: -rachunek bankowy
- własny telefon komórkowy
- dowód osobisty
Pierwsza pożyczka za darmo
Provident Polska S.A. z siedziba przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.
online
RRSO od 99,6% do 156,1%% rocznie
Okres pożyczki od 8 do 30 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
SuperRata jest marką należącą do firmy SuperGrosz Sp. z o.o. będącej instytucją pożyczkową. Pożyczkodawcą jest SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 , NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 2 00 000 PLN .
online
RRSO od 0% do 509.72% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 24 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia o 30 dni: koszty monitów + odsetki karne w wysokości 14% w skali roku
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje o źródłach dochodu
- zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający stały dochód (w niektórych przypadkach)
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Pożyczkodawca: INCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, telefon: 22 1006010, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000604092, NIP: 525-264-87-95, REGON: 363793657. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.