Polityka prywatności i zasady korzystania

        Portal (dalej – Strona) został stworzony do udzielania klientowi usług dostępnych przez daną stronę. Pełna treść danej Umowy jest publicznie dostępny na danej stronie. W momencie rozpoczęcia korzystania z dowolnej funkcji lub usługi oferowanej przez Stronę, a także w czasie procedury rejestracji, Użytkownik deklaruje się, że zna całą treść Umowy i w pełni zgadza się ze wszystkimi punktami tej Umowy. Jeżeli użytkownik ma wątpliwości co do akceptacji dowolnego z punktów Umowy, nie może on korzystać z usług Strony. Jeśli do danej Umowy zostaną wprowadzone zmiany, które nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo zaprzestać korzystania ze Strony. Zmiany w Umowie wchodzą w życie w ciągu pięciu dni roboczych od ich publikacji na Stronie.

Zawartość strony

        Cała zawartość Strony (tekst, grafika, skrypty i ogólna zawartość) jest wyłączną własnością Strony lub korzystanie z nich jest dozwolone przez właścicieli danej zawartości. Cytowanie materiałów Strony i dowolne korzystanie z zawartości Strony jest dopuszczalne jedynie przy wyraźnym podaniu adresu Strony.

Odmowa od odpowiedzialności

        Strona nie zajmuje się oferowanie usług finansowych i nie niesie odpowiedzialności za jakość danych usług, które są udzielane klientowi przez instytucje finansowe, lub banki (dalej Partnerzy). Strona nie niesie odpowiedzialności za straty wynikłe w rezultacie relacji między Klientem a Partnerem. Strona nie przeprowadza weryfikacji umieszczonej na jej łamach informacji i oferuje ogólnie dostępne informacje lub dane dostarczone przez Partnerów.

Blokowanie ciasteczek

        Klient może zablokować ciasteczka z pomocą jego przeglądarki. Taka blokada może negatywnie wpłynąć na działanie Strony.

Dane osobowe Użytkownika i Partnerów

        Przetwarzanie danych osobowych jest przeprowadzane zgodnie z ustawą RP „O danych osobowych” z dnia 29.10.1997. Odmowa przetwarzania danych osobowych możliwa jest jedynie poprzez pisemne powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną.

        Serwis otrzymuje i przechowuje dane osobowe Użytkowników i Partnerów, które są niezbędne do prowadzenia następujących działań:

        - Przedstawienia usług Strony i Partnerów poprzez udostępnianie informacji w tym reklamę;

        - Przekazania danych informacji Partnerom podczas składania wniosku o pożyczkę;

        - Gromadzenia opinii i odpowiedzi na dowolne pytania Użytkowników;

        - Wysyłki biuletynów;

        Można zrezygnować z otrzymywanych informacji ze Strony, poprzez dedykowaną do tego podstronę, której odnośnik znajduje się w każdym wysyłanym automatycznie mailu.

        Akceptując daną Umowę, Użytkownik automatycznie potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które obejmują: Imię i Nazwisko; potwierdzenie obywatelstwa RP, wzrost, data urodzenia, dane kontaktowe (adres zameldowania, telefon, adres mailowy), w informacje o poprzednich kredytach konsumenckich oraz nieterminowych spłatach.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

        Ochrona danych osobowych jest przeprowadzana na Stronie zgodnie z wymaganiami aktualnych aktów normatywnych RP oraz wewnętrznymi zasadami Organizacji. Strona zachowuje pełną dyskrecję w zakresie danych osobowych Użytkownika.

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe mogą zostać udostępnione w następujących przypadkach:

        - Zgoda Użytkownika;

        - Konieczne do korzystania z usług Strony;

        - Jeśli jest to zgodne z aktami normatywnymi RP;

        - Podczas dowolnego transferu biznesowego, polegającemu na przekazaniu obowiązków nadzoru nad danymi osobowymi;

Strona nie niesie odpowiedzialności za dyskrecję danych osobowych, wprowadzonych przez Użytkowników po zmianie adresu.