Ranking najlepszych chwilówek w ciągu ostatnich 100 dni
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 1 do 30 dni
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości Brak spłaty po terminie spowoduje dzienne naliczanie odsetek w wysokości 10% w skali roku.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, telefon 221 221 227. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje na temat pracodawcy
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok.5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 844-23-51-597, REGON: 200776208 , Kapitał zakładowy 1.005.000 zł. Telefon: +48 876181062
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 15 do 60 dni
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Ferratum Bank p.l.c. Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street 1551 Sliema, MALTA VAT: MT 2101-8613
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 5 do 45 dni
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Za zobowiązanie niespłacone w terminie zostaną naliczona dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilneg, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
extraportfel.pl
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 15 do 60 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Ferratum Bank p.l.c. Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street 1551 Sliema, MALTA VAT: MT 2101-8613
online
RRSO od 1900% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości Maks.koszt opóźnienia o 30 dni: 230zł + odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP: 10%)
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: dowód osobisty
- informacje o zatrudnieniu
- numer rachunku bankowego
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 5 do 30 dni
Min. wiek: lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- informacje o zatrudnieniu
Pierwsza pożyczka za darmo
Creamfinance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211; telefon 22-388-6-444 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453034; NIP 52 52 54 8958; REGON 146563260; Kapitał zakładowy w wysokości 1 400 000.00 PLN w całości opłacony.
online
RRSO od 11410,33% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
“Lime-Kredyt
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 14 do 30 dni
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie zgodnie z umową, do pożyczki zostaną doliczone odsetki maksymalne w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polsk
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje o dochodach i wydatkach
- numer rachunku bankowego
- trzeba posiadać stałe dochody
Pierwsza pożyczka za darmo
ożyczkodawca: Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytnia 15 lok 21b, telefon: 22 1006010, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.
online
RRSO do 2206.83%% dziennie
Okres pożyczki do 30 dni
Min. wiek: 25 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
SMS Kredyt Sp. z o. o. (dawniej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j.), ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, e-mail: smskredyt@smskredyt.pl, tel.: 71 719 33 03, fax: 71 719 33 79, NIP: 8971731029, REGON: 020558301. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610035.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 1 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia o 30 dni: 310 zł + odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP: 10%)
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Platforma internetowa szybkagotowka.pl, Telefon:+48 22 873 80 73
online
RRSO od 0% do 411,5% dziennie
Okres pożyczki od 10 do 30 dni
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje o zatrudnieniu
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Mała Pożyczka Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, Kapitał zakładowy 1 500 000 zł jako właściciel serwisu www.smartpozyczka.pl jest pośrednikiem kredytowym.
online
RRSO od 16,32% do 391% dziennie
Okres pożyczki od 15 do 60 dni
Min. wiek: 22 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Odsetki związane z nieterminową płatnością naliczane są przez pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych)
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje o zatrudnieniu
- numer rachunku bankowego
MAŁA POŻYCZKA Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Składowa 12, nr:795 888 820 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, Kapitał zakładowy 1 500 000 zł jako właściciel serwisu www.pozyczkaplus.pl jest pośrednikiem kredytowym.
online
RRSO od 25,89% dziennie
Okres pożyczki od 1 do 60 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W razie nieterminowego spłacania pożyczki pożyczkodawca naliczy odsetki w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym).
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- ewentualnie: dokument potwierdzający dochody
Pierwsza pożyczka za darmo
Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.
online
RRSO od 1986% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty - konto bankowe
- telefon komórkowy
Marka chwilówkomat.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, kod pocztowy 02-672, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.
RRSO od 917% rocznie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku braku płatności udzielonej pożyczki w określonym terminie (o ile termin płatności nie został przedłużony po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie spłaty pożyczki) pobierane będą odsetki za zwłokę naliczone zgodnie z załącznikiem B Tabela Opłat i Prowizji oraz w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w stosunku rocznym, obowiązującego w dniu zawarcia umowy o pożyczkę oraz koszty windykacyjne nałożone przez firmę Alektum Inkasso
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
CASHSPORT.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Konstytucji 3 Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowany Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS o numerze 0000535562, kapitał zakładowy 205 000,00 zł, NIP 8351605164, REGON 360002856.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 30 dni
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności koszty nieterminowości to odsetki dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu pożyczki.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
- w niektórych przypadkach: wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy
Pierwsza pożyczka za darmo
VIA SMS PL to innowacyjna firma, która specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek przez internet. Jesteśmy polskim oddziałem międzynarodowej grupy finansowej Via SMS Group, która działa od 2009 roku w 7 krajach europejskich. Do Polski zawitaliśmy na początku 2011 roku, a rok później otrzymaliśmy wyróżnienie „Symbol 2012” w kategorii „Przyjazna Pożyczka”. Umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych osiągnięć technologicznych oraz najwyższej jakości poziom obsługi klienta, zaowocowały osiągnięciem wysokiej oraz stabilnej pozycji wśród polskich firm pożyczkowych. Jesteśmy członkiem i jednym z założycieli Związku Firm Pożyczkowych, który oprócz funkcji samoregulacyjnej branży, stoi na straży stosowania najwyższych standardów biznesowych i etycznych.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 7 do 35 dni
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia o 30 dni: 85 zł + odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP: 10%)
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
Pierwsza pożyczka za darmo
Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-019 przy ul. Złotej 7/18, telefon +48 22 112 0 112, NIP: 1070025046, REGON: 146512445.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 5 do 30 dni
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości naliczania Pożyczkobiorcy maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty - numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.
online
RRSO od 0% dziennie
Okres pożyczki od 15 do 60 dni
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za zwłokę narastają w maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, tj. w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacja o dochodach
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Ferratum Bank p.l.c. Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street 1551 Sliema, MALTA VAT: MT 2101-8613