Ranking najlepszych chwilówek w ciągu ostatnich 100 dni
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Za zobowiązanie niespłacone w terminie zostaną naliczona dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilneg, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
extraportfel.pl
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Maks. koszt opóźnienia o 30 dni: 310 zł + odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP: 10%)
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Platforma internetowa szybkagotowka.pl, Telefon:+48 22 873 80 73
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności koszty nieterminowości to odsetki dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu pożyczki.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
- w niektórych przypadkach: wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy
Pierwsza pożyczka za darmo
VIA SMS PL to innowacyjna firma, która specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek przez internet. Jesteśmy polskim oddziałem międzynarodowej grupy finansowej Via SMS Group, która działa od 2009 roku w 7 krajach europejskich. Do Polski zawitaliśmy na początku 2011 roku, a rok później otrzymaliśmy wyróżnienie „Symbol 2012” w kategorii „Przyjazna Pożyczka”. Umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych osiągnięć technologicznych oraz najwyższej jakości poziom obsługi klienta, zaowocowały osiągnięciem wysokiej oraz stabilnej pozycji wśród polskich firm pożyczkowych. Jesteśmy członkiem i jednym z założycieli Związku Firm Pożyczkowych, który oprócz funkcji samoregulacyjnej branży, stoi na straży stosowania najwyższych standardów biznesowych i etycznych.
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie zgodnie z umową, do pożyczki zostaną doliczone odsetki maksymalne w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polsk
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- informacje o dochodach i wydatkach
- numer rachunku bankowego
- trzeba posiadać stałe dochody
Pierwsza pożyczka za darmo
ożyczkodawca: Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytnia 15 lok 21b, telefon: 22 1006010, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 20 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości Brak spłaty po terminie spowoduje dzienne naliczanie odsetek w wysokości 10% w skali roku.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, telefon 221 221 227. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.
online
RRSO do 811.05% rocznie
Okres pożyczki od 3 do 24 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W razie nieterminowego spłacania pożyczki pożyczkodawca naliczy odsetki w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym).
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- ewentualnie: dokument potwierdzający dochody
Pierwsza pożyczka za darmo
Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.
RRSO od 388,79% do 392,59% rocznie
Okres pożyczki od 4 do 4 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczkobiorca bedzie musiał zapłacić odsetki karne w wysokości 14% w skali roku. Ponadto, może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Nummus Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 646-293-41-77; o nr REGON: 243587103, z kapitałem zakładowym w wysokości 200. 000,- złotych;
RRSO do 512,99% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki mogą być naliczone dodatkowe koszty: odsetki maksymalne określone w art. 481 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóżnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Creditstar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, RegON: 146912819,NIP: 5213656885, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000479212. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł opłacony w całości.
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
Ferratum Bank p.l.c. Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street 1551 Sliema, MALTA VAT: MT 2101-8613
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 21 rok
Wydłużenie spłaty: nie
Kosztly nieternminowości Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- informacje o zatrudnieniu
Pierwsza pożyczka za darmo
Creamfinance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211; telefon 22-388-6-444 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453034; NIP 52 52 54 8958; REGON 146563260; Kapitał zakładowy w wysokości 1 400 000.00 PLN w całości opłacony.
online
RRSO 0% rocznie
Okres pożyczki od 3 mieś.
Min. wiek: 18 lat
Wydłużenie spłaty:
Kosztly nieternminowości naliczania Pożyczkobiorcy maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;
Złóż wniosek
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty - numer rachunku bankowego
Pierwsza pożyczka za darmo
ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.